Oldal betöltése …

Gyakori kérdések

1. Miért előnyös a faktorálás egy vállalkozás számára?

Egy átlagos vállalkozás forrásainak jelentős részét vevő követelésekben kénytelen tartani, amennyiben velük halasztott fizetésben állapodott meg. Ez esetenként több tízmilliós, de akár százmilliós idegen vagy saját forrást is leköthet. A faktorálással Ügyfelünk e vevő követelésekben lekötött forrásait vagy annak jelentős részét tudja felszabadítani, növelve ezáltal a vállalat rendelkezésére álló azon pénzállományt, amely azonnal a működésbe visszaforgatható.

2. A banki hitel vagy a faktoring az előnyösebb?

A faktoring, mint egyfajta forgóeszköz finanszírozás alternatívájaként a folyószámla-hitel típusú hitelek tekinthetők. Míg a faktoring igénybevétele rendkívül egyszerű és gyors (nincs bürökratikus eljárás, nincs fedezeti igény), úgy ez a banki hitelek igénybevételéről egyáltalán nem mondható el. A faktoringot kezdő vállalkozások, rosszabb pénzügyi mutatókkal rendelkezők is igénybe vehetik, hisz a Faktornak elsősorban a vevő hitelképessége számít. A faktoring ára első ránézésre kissé drágábbnak tűnhet, de ha figyelembe vesszük a banki hitelfelvétellel járó összes költséget (szerződéskötési díj, közjegyzői díj, dologi fedezetek biztosításának díja, hitelgarancia díjak, rendelkezésre tartási díjak, stb.), úgy a különbség nem számottevő. Bizonyos esetekben (pl. gyengébb minősítésű Ügyfél kiváló hitelképességű vevőkapcsolata esetén) az Ügyfél a hiteltől kedvezőbb kondíciókkal tud faktorálni.

3. Milyen gyorsan lehet pénzhez jutni?

Az Ügyfél által faktorált számla kötelezetti tudomásulvételét követő 24 órán belül megtörténik a kölcsön folyósítása. A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a számla Faktorhoz történő benyújtását követően 2-4 munkanapot vesz igénybe a kölcsön folyósítását megelőző ügyintézés.

4. Szükséges-e fedezetet bemutatni a faktoráláshoz?

A banki hitelfelvételnél megszokott dologi biztosítékokra nincs szükség.

5. Mennyibe kerül a faktorálás?

A faktorálás „ára” alapvetően két költségből tevődik össze. A Faktor szolgáltatásáért és kockázatvállalásáért fizetendő faktoring díjból, valamint a pénz árából, a kamatból.
A faktoring díj felszámítása lehet egyszeri, és lehet periódusonként ismétlődő, mértéke mindkét esetben függ a futamidő nagyságától, az adott ügylet kockázatától, illetve a várható volumentől.
Példaként, egy 30 nap futamidejű és átlagos kockázatú ügylet esetében, a fizetendő számlaérték bruttó összegére vetített 0,60-0,80% faktordíjat számítunk fel.
A kamat mértékét elsősorban a kamatszintek alakulása és a vevő minősítése, fizetőképessége határozza meg. A jelenlegi kamatszintek mellett – átlagos minősítésű vevő esetén – a kamat mértéke évi 3-5%-ot tesz ki a folyósított kölcsön összegére vetítve.
Általánosságban elmondható, hogy a faktorálás ára mindösszesen kb. havi 1-1,2% költséget jelent a fizetendő számlaértékre vetítve.

6. Az ügyfél és a faktorcég között létrejött szerződés azt jelenti, hogy a vállalkozásnak ezután minden számláját faktoráltatnia kell?

Az esetek túlnyomó részében nem, az Ügyfél szabadon dönthet, és mind a vevők között, mind a számlák között differenciálhat.

7. Mióta kell működnie annak a cégnek, amelyik faktoring szolgáltatást szeretne igénybe venni?

Nincs ilyen korlátozás. Egy új alapítású, korlátozottan hitelképes cég is alkalmas lehet a faktoring igénybe vételére, tekintettel arra, hogy a vevő fizetőképessége bír meghatározó jelentőséggel.

8. Ha a vevő mégsem fizet, akkor vissza kell-e fizetni faktorcég részére azt az összeget, amennyiért a számlát megvásárolta?

A faktoring ügylet egyik legfontosabb kérdése, hogy ki viseli a vevő nemfizetéséből származó kockázatot. A faktorcégek többnyire – beleértve Társaságunkat is – visszkereseti jogot kötnek ki. Azaz kikötik, hogy amennyiben a vevő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, akkor az általa korábban folyósított kölcsönt az ügyfelétől visszakövetelhetik. A visszkereseti jog gyakorlásának – azaz a vevő nemfizetés – kockázatától az Ügyfél hitelbiztosítás megkötése útján mentesülhet.

9. Mit jelent a hitelbiztosító bevonása?

A hitelbiztosító bevonása által az Ügyfél mentesül a vevő nemfizetési kockázat alól.

10. A számla faktorálásra történő benyújtását követően van-e további teendő?

Nincs. A Faktor teljes körű szolgáltatást végez, beleértve a kötelezettel történő kapcsolattartást, a követelések naprakész nyilvántartását, valamint a számlaérték beszedését is.