Oldal betöltése …

JOGI ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A weboldal domain-nevének tulajdonosa a HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban rövidített nevén: HÓDinvest-FAKTOR  Zrt., vagy tulajdonos)

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket, valamint szabályokat és tudomásul veszi az alábbi jognyilatkozatokat.

A HÓDinvest-FAKTOR Zrt. kijelenti, hogy az oldalon feltüntetett e-mail címeken keresztül rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli, azokat harmadik személy részére ki nem szolgáltatja.

A tulajdonos honlap egyes részeinek letöltésekor bizonyos esetben kisméretű adatfájlokat helyezhet el automatikusan az Ön számítógépén. (“cookie”). Ennek megtörténtéről Ön nem kap további értesítést, az adatfájlok a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. Az adatfájlokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.

1. Szerzői jogok

A weboldal tartalmának szerzői joga az HÓDinvest-FAKTOR Zrtt illeti meg, kivéve azon eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

A weboldalon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, a forrás megjelölésével szabadon terjeszthetők.

A weboldalon közzétett szellemi alkotásait felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

2. Információk

A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul, illetve bizonyos hirdetményezési, közzétételi kötelezettségek teljesítésére szolgálnak, azok nem minősülnek ajánlattételnek, ajánlattételre felhívásnak, vagy üzleti, jogi vagy egyéb tanácsadásnak.

Az oldalakon megjelenő tájékoztató jellegű információk és adatok teljességéért, helyességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért a HÓDinvest-FAKTOR Zrt. felelősséget nem vállal. Az általa nyújtott szolgáltatások hatályos feltételeit a Társaság székhelyén elérhető Üzletszabályzata és Hirdetményei tartalmazzák.

A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát vagy jogi nyilatkozatot részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

3. A weboldal és kapcsolódó honlapok használata

Az HÓDinvest-FAKTOR Zrt. kizárja mindennemű anyagi vagy egyéb felelősségét a honlap használata során, vagy kapcsán keletkező esetleges károkért, következményekért.

A HÓDinvest-FAKTOR Zrt. weboldala tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A külső hivatkozások, kapcsolódások követésével elérhető honlap, információ, tartalom nem áll a tulajdonos befolyása alatt, azért felelősséget nem vállal.